skup wlasnych akcji

Skup Własnych Akcji Buyback – Czy Należy Się Go Obawiać?

Autor: Szymon
Opublikowany:

Buyback czyli skup własnych akcji, w konsekwencji prowadzący do ich umorzenia, ma miejsce kiedy spółka skupuje na giełdzie swoje własne akcje. W konsekwencji zmniejsza się liczba akcji dostępnych w wolnym obrocie. Spółki odkupują akcje z wielu powodów. Do najczęstszych można zaliczyć: zwiększenie wartości pozostałych akcji, zwiększenie rezerw kapitałowych spółki lub utrudnianie innym akcjonariuszom przejęcia pakietu kontrolnego.
Na czym polega skup własnych akcji

Skup własnych akcji umożliwia spółkom zainwestowanie nadmiarowych środków pieniężnych w siebie. Zmniejszenie liczby akcji znajdujących się w obrocie zwiększa procentowy udział akcji posiadanych przez inwestorów. Firma może uznać, że jej akcje są niedowartościowane i dokonać wykupu i umorzenia, aby zapewnić inwestorom większy zwrot z inwestycji. A ponieważ firma jest optymistyczna w swojej bieżącej działalności, wykup zwiększa również proporcję zysków przypisywaną do akcji. Spowoduje to wzrost ceny akcji, jeśli utrzyma się ten sam stosunek ceny do zysku (C/Z).

Odkup akcji zmniejsza liczbę istniejących akcji, dzięki czemu każda z nich jest warta większy procent korporacji. Zysk akcji na akcję (EPS) rośnie, podczas gdy stosunek ceny do zysku (P / E) spada lub cena akcji rośnie. Odkup akcji pokazuje inwestorom, że firma posiada wystarczającą ilość gotówki odłożoną na wypadek sytuacji kryzysowych i niskie prawdopodobieństwo wystąpienia problemów ekonomicznych.

Innym powodem skupu własnych akcji jest rekompensata. Firmy często nagradzają swoich pracowników i kierownictwo nagrodami i opcjami na akcje. Aby zaoferować nagrody i opcje, firmy odkupują akcje i wydają je pracownikom oraz kierownictwu.

Ponieważ wykup akcji odbywa się z wykorzystaniem zysków zatrzymanych w spółce, efekt ekonomiczny netto dla inwestorów byłby taki sam, jak gdyby te zatrzymane zyski były wypłacane jako dywidendy dla akcjonariuszy.

W jaki sposób spółki skupują własne akcje

Skupy własnych akcji mogą być dokonywane są na dwa sposoby:

  • Spółka może swoim akcjonariuszom przedstawić wezwanie, w którym składa ofertę do sprzedaży całości lub części swoich akcji w określonym czasie z premią w stosunku do aktualnej ceny rynkowej. Premia ta zachęca inwestorów sprzedania swoich akcji zamiast ich trzymania.
  • Spółka może skupować swoje akcje przez dłuższy okres w ramach z góry określonego programu odkupu akcji, który zakłada skupowanie akcji w określonych momentach lub w regularnych odstępach czasu.

Spółka może sfinansować swój skup akcji, zaciągając dług lub wykorzystując wolną gotówką.

Czasami spółki posiadają tak duże rezerwy gotówki, że mogą zdecydować się na rozszerzenie wykupu. Taki rozszerzony skup akcji prowadzi do szybszego zmniejszania się jej akcji w obrocie. Wpływ rozszerzonego wykupu akcji na rynek zależy od jego wielkości. Duży, rozszerzony wykup akcji prawie na pewno będzie powodować wzrost ceny akcji.

Jak ze wszystkim na giełdzie możemy obliczyć wskaźnik skupu własnych akcji. Oblicza się go poprzez podzielenie środków (gotówki) przeznaczonej na wykup przez kapitalizację spółki na początku programu skupu własnych akcji. Wskaźnik skupu własnych akcji umożliwia porównanie potencjalnego wpływu programów skupów w różnych spółkach. Jest to również dobry wskaźnik zdolności firmy do zwracania wartości swoim akcjonariuszom, ponieważ firmy, które regularnie wykupują akcje, w przeszłości osiągały lepsze wyniki niż szeroki rynek.

Przykładowy scenariusz skupowania akcji

Cena akcji spółki nie osiągnęła lepszych wyników niż akcje jej konkurencji, mimo że miała dobry rok finansowy. Aby wynagrodzić inwestorów i zapewnić im większą stopę zwrotu, spółka ogłasza program skupu akcji własnych w celu odkupienia 10% akcji pozostających w obrocie po aktualnej cenie rynkowej.

Załóżmy, że spółka miała 1 milion dolarów zysku i 1 milion pozostających w obrocie akcji przed wykupem, co odpowiada zyskowi na akcję w wysokości 1 dolara. Przy kursie 20 USD za akcję, jego wskaźnik cena na zysk C/Z wynosi 20. Gdyby wszystko pozostało niezmienne (wyniki finansowe spółki) a 100 000 akcji zostałoby odkupionych i umorzonych, a nowy wskaźnik zysk na akcję wyniósłby 1,11 USD, czyli 1 mln USD zysku rozłożonego na 900 000 akcji. Aby utrzymać ten sam wskaźnik cena na zysk (C/Z) na poziomie 20, cena akcji musiałaby wzrosnąć o 11% do 22,22 USD.

Ciemna strona skupowania akcji

Skup akcji (ang. buyback) może sprawiać u inwestorów wrażenie, że korporacja nie ma innych możliwości wzrostu, które przynoszą zyski. Taki zabieg może odstraszać inwestorów, którzy poszukują spółek rozwijających się, czyli  takich które dynamicznie zwiększają swoje przychody i zyski.

Spółki nie są zobowiązane do skupowania swoich udziałów ze względu na zmiany na rynku lub w gospodarce.

Skup akcji może stawiać spółkę w złym świetle szczególnie, gdy buyback jest przeprowadzany gdy gospodarka przeżywa kryzys lub spółka boryka się z problemami finansowymi, z którymi nie jest w stanie sobie poradzić. Niektórzy twierdzą, że czasami skup własnych akcji jest wykorzystywany do sztucznego zawyżania ceny akcji na rynku, co może również prowadzić do wyższych premii dla kadry kierowniczej.

  • Skup własnych akcji ma miejsce, gdy spółka kupuje własne akcje dostępne na giełdzie.
  • Skup własnych akcji o ile zostaną umorzone zmniejsza liczbę akcji pozostających w obrocie, zwiększając tym samym zysk na akcję co w konsekwencji bardzo często prowadzi do wzrostu wartość akcji.
  • Skup własnych akcji może mieć za zadanie pokazanie inwestorom, że firma posiada wystarczającą ilość gotówki odłożoną na wypadek sytuacji kryzysowych i niskie prawdopodobieństwo wystąpienia problemów ekonomicznych.

Dodaj komentarz