rola giełdy w gospodarce

Rola giełdy w gospodarce

Autor: Szymon
Opublikowany:

Giełdy papierów wartościowych odgrywają ważną rolę w funkcjonowaniu gospodarki. Można powiedzieć, że są kręgosłupem infrastruktury ekonomicznej. Przyjrzyjmy się zatem jaka jest rola giełdy w gospodarce.


Giełdy pomagają pozyskiwać pieniądze na inwestycje. Dobrze uregulowane rynki finansowe zapewniają porządek i narzucają wiele regulacji obrotu akcjami. To wszystko pomaga ograniczać oszustwa. Wreszcie giełdy i wszystkie instytucje, które wokół niej działają zapewniają w skali świata setki tysięcy miejsc pracy.

Przyjrzyjmy się jakie 8 ważnych ról pełni giełda w każdej gospodarce

Rola giełdy w gospodarce

Pozyskiwanie kapitału dla firm

Nie ma chyba lepszego miejsca na pozyskiwanie dużego kapitału na inwestycje i rozwój niż poprzez sprzedanie części swoich akcji inwestorom publicznym i instytucjonalnym.

Firma chcą pozyskać kapitał z giełdy przygotowuje swój prospekt emisyjny, emituje akcje i część z nich oferuje na sprzedaż. Jeżeli oferowana przez nią cena jest atrakcyjna to debiut giełdowy jest udany. Spółka dostaje swoje pieniądze i zyskuje akcjonariuszy, którzy od tej chwili będą śledzić jej notowania i sprawdzać jak wywiązuje się ze swoich obietnic.

Giełda mobilizuje oszczędności

Gdyby nie było giełdy wiele oszczędności leżałoby w domach lub w bankach na nisko oprocentowanych lokatach. Giełda przyciąga ludzi zachęcając ich do inwestowania w akcje. Wtedy te pieniądze pracują mocniej dla gospodarki. Napędzają one rozwój firm, które to w konsekwencji napędzają rozwój gospodarczy tworząc nowe miejsca pracy. Warto dodać, że miejsca pracy powstające w wyniku inwestycji są to stanowiska w dużej mierze specjalistyczne. Tego typu zawody są lepiej płatne ale wymagają lepszego doświadczenia. To w konsekwencji prowadzi do wzrostu znaczenia szkolnictwa.

Giełda ułatwia rozwój firm

Firmy żeby pozostać konkurencyjne potrzebują rozwoju. Rozszerzanie asortymentu o dodatkowe produkty czy usługi minimalizują ryzyka i zwiększają stabilność dochodów firmy. Operacje typu fuzja z inną firmą czy też przejęcie innych firm najłatwiej zrealizować z wykorzystaniem giełdy.

Giełda umożliwia dystrybucję bogactwa

Dystrybucja pieniędzy pomiędzy podmiotami w gospodarce nie jest głównym zadaniem giełdy. Z drugiej jednak strony giełda umożliwia spółkom w szybki i łatwy sposób dzielenie się z jej akcjonariuszami wypracowanymi zyskami. Dzięki działaniu giełdy otrzymujemy dostęp korzystania ze wzrostu cen akcji oraz możliwości otrzymywania dywidendy od akcji, które są w naszym portfelu.

Giełda wprowadza ład korporacyjny

Dzięki temu, że spółki notowane na giełdzie mają bardzo dużo różnych akcjonariuszy (właścicieli) wymusza to na nich podnoszenie swoich standardów. Stają się dużo lepsze w tym jak są efektywne jak zarządzają swoimi finansami. Widać to na przykładzie w jaki sposób raportują one swoje wyniki. Część standardów np. tych dotyczących raportowania wyników narzucane są im przez samą giełdę ale również przez instytucje nadzorujące. W warunkach polskich będzie to KNF

Obecność giełdy umożliwia inwestowanie nawet najmniejszym inwestorom

Giełda dostarcza możliwości inwestowania w duże biznesy nawet małym inwestorom i to przy małych nakładach finansowych. Po prostu kupujesz tyle akcji ile chcesz. Nie musisz być wielką instytucją finansową czy też funduszem. Dzięki giełdzie mali inwestorzy mogą posiadać akcje dokładnie tych samych spółek ,co inwestorzy z dużym kapitałem.

Rynki finansowe umożliwiają rządom krajów pozyskiwanie funduszy na projekty rozwojowe

Podobnie jak spółki, również i rządy krajów mogą korzystać z obecności giełdy. W ich wypadku nie sprzedają swoich akcji ale mogą emitować obligacje. Oferując swoje obligacje dla szerokiego grona inwestorów są w stanie finansować projekty infrastruktury, na przykład na budowę nowej oczyszczalni ścieków lub budowę nowego osiedla. My kupując ich obligacje udzielamy im pożyczki, którą spłacą za kilka lat w międzyczasie wypłacając nam odsetki.

Giełda jest jednym z najlepszych barometrów gospodarki

Na giełdzie ceny akcji rosną i spadają w zależności od różnych sił rynkowych. Trzeba jednak zauważyć, że ceny akcji rosną gdy firmy zarabiają pieniądze i ich wartość rośnie. Oczywiście wzrost ich zysków jest ściśle skorelowany z ze wzrostem gospodarczym. Jeżeli gospodarka ma się dobrze to ceny akcji rosną. Z drugiej strony recesja gospodarcza czy też kryzys finansowy mogą doprowadzić do krachu na giełdzie. Dlatego ruch cen akcji na giełdzie a za tym indeksów giełdowych może być wskaźnikiem ogólnego trendu w gospodarce.

Dodaj komentarz