hossa i bessa

Hossa i Bessa – Charakterystyka rynku byka i niedźwiedzia

Autor: Szymon
Opublikowany:

Hossa i bessa również często nazywane rynkami byka i niedźwiedzia to kolejne pojęcia, które chciałbym Wam przybliżyć w ramach cyklu giełdowego ABC. Klikając w linka tutaj przejdziecie do wszystkich podstawowych pojęć z dziedziny giełdy, o których pisałem już na blogu. W dzisiejszym wpisie przybliżę Wam definicję hossy i bessy. Pokażę czym charakteryzują się rynki byka i niedźwiedzia oraz dam kilka wskazówek jak zmieniać swoje podejście do inwestowania w zależności od aktualnie panującej tendencji na rynku.
Hossa, również określano jako rynek byka to sytuacja, w której otoczenie ekonomiczne jest korzystne. Bessa, czyli rynek niedźwiedzia zazwyczaj występuje w momentach, gdy otoczenie ekonomiczne zwalnia lub cofa się a w konsekwencji ceny akcji spadają.

Ponieważ rynki finansowe są pod silnym wpływem nastawienia inwestorów, terminy hossy i bessy określają również, jak inwestorzy postrzegają rynek i wynikające z niego trendy gospodarcze.

Hossa na giełdzie definicja (Rynek Byka)

Hossa (rynek byka) charakteryzuje się trwałym wzrostem cen. W przypadku rynków akcji hossa oznacza wzrost wartości większości cen akcji spółek notowanych na danej giełdzie. W czasie trwania hossy inwestorzy wierzą, że obecny wzrost cen akcji będzie trwał w dłuższej perspektywie. W takim scenariuszu gospodarka kraju jest silna a poziom zatrudnienia wysoki.

Bessa na giełdzie definicja (Rynek Niedźwiedzia)

Bessa (rynek niedźwiedzia) to taki gdzie ceny akcji spadają. Przyjęło się, że o prawdziwej bessie możemy mówić dopiero, gdy ceny akcji spadną o co najmniej 20% od szczytu. W okresie bessy ceny większości akcji spadają i na rynku zaczyna panować trend spadkowy, w którego kontynuację wierzą inwestorzy. Ta wiara dodatkowo pogłębia spadki. Podczas bessy gospodarka zwalnia a bezrobocie rośnie bo firmy zwalniają pracowników.

Hossa vs Bessa na giełdzie charakterystyka rynku byka i niedźwiedzia

Wiadomo, że głównym wyznacznikiem czy na rynku panuje hossa czy bessa jest kierunek w jakim zmieniają się ceny większości akcji na giełdzie.  Warto być również świadomym innych rzeczy, które towarzyszą rynkowi w takich sytuacjach.

Podaż i Popyt na Akcje

W czasie hossy, gdy trend jest wzrostowy, jest wielu więcej inwestorów skłonnych kupować akcje niż je sprzedawać. Innymi słowy kupujący konkurują pomiędzy sobą próbując zainwestować kapitał. W rezultacie ceny akcji rosną.

W czasie bessy sytuacja się odwraca. Jest wielu więcej inwestorów, którzy próbują akcje sprzedać. Kupujących jest niewielu dlatego ceny akcji spadają.

Psychologia inwestorów

Zachowanie rynku jest w dużej mierze uzależnione od tego jak poszczególni inwestorzy odbierają i reagują na obecne wydarzenia na rynku. Psychologia inwestowania odgrywa tu sporą rolę. Rynek i psychika inwestorów jest od siebie bardzo zależna. W czasie hossy inwestorzy bardzo chętnie uczestniczą w transakcjach w nadziei na osiągnięcie zysku.

W czasie bessy nastroje rynkowe się pogarszają. Inwestorzy zaczynają przenosić swoje pieniądze z rynku akcyjnego do innych klas aktywów, czekając aż sytuacja na rynku się poprawi. Inaczej mówiąc spadki na rynkach, szczególnie jeżeli są dynamiczne, powodują spadek  u inwestorów pewności siebie a ich odpływ jeszcze bardziej napędza spiralę spadków.

Zmiany w gospodarce

Firmy, których akcje są notowane na giełdach są częścią gospodarki a zatem giełda i gospodarka są ze sobą powiązane.

Bessa kojarzy się ze słabą gospodarką. Większość firm nie jest w stanie raportować dużych zysków, ponieważ konsumenci wydają zdecydowanie mniej pieniędzy. Taki spadek zysków bezpośrednio wpływa na to, jak rynek wycena wartość akcji spółek notowanych na giełdzie.

Podczas hossy jest odwrotnie. Gospodarka kwitnie, ludzie mają pracę, zarabiają pieniądze, które są gotowi wydawać. To napędza wyniki finansowe firm i wzmacnia ogólny obraz gospodarczy.

Jak inwestować w czasie hossy i bessy

Podczas hossy idealnym rozwiązaniem dla każdego inwestora byłoby pełne wykorzystanie wzrostu cen. Oznaczałoby to kupno akcji na wczesnym etapie trendu a sprzedanie w momencie, gdy cena akcji osiągnie szczyt.

W czasie hossy, o ile trafią nam się jakieś straty, powinny być niewielkie i przejściowe. Inwestorzy mogą inwestować większy kapitał, mając przy tym większe prawdopodobieństwo osiągnięcia znaczącego zwrotu.

W przypadku bessy sytuacja jest odwrotna. Szanse na straty są dużo większe. Ceny akcji ciągle spadają. Czasem można odnieść wrażenie, że spadki nigdy się nie skończą. Nawet jeżeli ktoś zdecyduje się zainwestować ,prawdopodobnie poniesie stratę zanim na rynku nastąpi jakikolwiek zwrot. Szans na zarobienie pieniędzy należy upatrywać w krótkiej sprzedaży lub inwestycjach w bezpieczniejsze klasy aktywów jak na przykład obligacje, które wypłacą nam z góry określoną premię.

Jeżeli nie mamy dostępu do krótkiej sprzedaży możemy skorzystać z odwrotnych funduszy ETF, których wyceny rosną gdy rynek spada. Można też kupować opcje sprzedaży (PUT).

Inną metodą może być sięgnięcie po akcje defensywne, czyli akcje takich spółek, których wyniki nie są tak mocno zależny od koniunktury gospodarczej. Takimi spółkami są zazwyczaj firmy produkujące lub sprzedające artykuły pierwszej potrzeby, które ludzie będą kupować niezależnie od sytuacji gospodarczej. Wiadomo, że najpierw ludzie zrezygnują z wyjścia do kina zanim np. przestaną używać telefonów komórkowych.

Teraz już wiesz czym jest hossa i bessa na giełdzie. Poznałeś definicję oraz charakterystykę rynków byka i niedźwiedzia. Dodatkowo mogę polecić jeszcze jeden wpis z archiwów bloga, który dodatkowo rozszerzy Twoją wiedzę: 8 rzeczy które musisz wiedzieć o hossach i bessach na giełdzie.

Dodaj komentarz