analiza techniczna podstawy

Analiza Techniczna Podstawy

Autor: Szymon
Ostatnio uaktualniony:

Analiza techniczna to jedna z metod prognozowania jak będzie zmieniała się cena akcji lub indeksu giełdowego w przyszłości, poprzez analizę historycznych.

Ten wpis pomoże Tobie poznać podstawy analizy technicznej oraz zrozumieć jak analiza techniczna różni się od analizy fundamentalnej.

Podstawy analizy technicznej

Istnieje kilka sposobów w jaki możesz przeprowadzać analizę techniczną.  Mimo, że różnią się nieznacznie pomiędzy sobą większość z nich koncertuje się na wykorzystaniu historycznych wykresów, które są dodatkowo zilustrowane dodatkowymi wskaźnikami tak zwanymi wskaźnikami analizy technicznej.

Celem analizy technicznej jest zidentyfikowanie pewnych wzorców (zwanych formacjami), które pomogą Ci znaleźć odpowiedni moment i cenę na wykonanie transakcji na giełdzie.

Typowy wykres analizy technicznej przedstawiony zazwyczaj jest za pomocą zielonych i czerwonych świec. Każdy element świecy odzwierciedla kluczowe punkty dotyczące ceny akcji lub indeksu giełdowego w danym okresie czasu:

  • Kolor świecy określa czy cena w danej jednostce czasu (najczęściej jedna sesja giełdowe) wzrosła (świeca zielona) lub spadła (świeca czerwona)
  • Korpus świecy pokazuję cenę otwarcia oraz cenę zamknięcia.
  • Cienie świec ilustrują ceny minimalne oraz maksymalne w ciągu danej jedności czasu

Więcej o tym jak zbudowane są świece przeczytasz we wpisie „Świece Japońskie

Analiza techniczna oferuje wiele różnych wskaźników, które możesz używać na wykresach.

Najbardziej popularne strategie inwestowania na podstawie analizy technicznej oparte są o średnie kroczące, zniesienia Fibonacciego albo wstęgi Bollingera, które to pomogą wyznaczyć punkty wejścia i wyjścia z rynku.

Używanie i dobór wskaźników jest kwestią preferencji.  Ich zastosowanie różni się w zależności od tego, kto używa analizy technicznej jak również od tego jaką strategię stosuje.

Przy budowaniu konkretnych strategii inwestycyjnych, żeby uniknąć utraty kapitału stosuję się testowanie na podstawie danych historycznych. W największym skrócie polega to na wymyśleniu strategii i potem przetestowaniu jak zachowywała się strategia na wybranych danych historycznych. Jeżeli strategia się sprawdzała istnieje duże prawdopodobieństwo, że strategia będzie działała również w przyszłości.

Na czym opiera się analiza techniczna

Podstawy analizy technicznej opierają się na Teorii Dowa czyli 3 głównych regułach zdefiniowanych przez Charlesa Dow w latach 1851-1902.

Pomimo tego, że analiza techniczna ewaluowała przez lata, co szczególnie przejawia się w różnorodności wskaźników oraz dostępną technologię pozwalającą ilustrować duże ilości danych w szybki i bardzo przejrzysty sposób, to podstawowe reguły pozostały niezmienione.

Podstawowe założenia Analizy Technicznej

Najogólniej analiza techniczna oparta jest na trzech podstawowych założeniach

1.Rynek dyskontuje wszystko

Zwolennicy analizy technicznej uważają, że wszystko, co może mieć wpływ na cenę, czyli wszystkie wydarzenia, dane, oczekiwaniu jest odzwierciedlone w cenie. Inni z kolei polecają łączyć analizę techniczną i fundamentalną, żeby w pełni zrozumieć zachowanie ceny.

2.Rynek porusza się w trendach

Zgodnie z teorią Dowa na rynku można wyróżnić zawsze 3 trendy. Główny trend jest długoterminowy i trwa zazwyczaj więcej niż rok. Średnioterminowy trend, który trwa od 10 dni do roku, oraz trend krótkoterminowy trwający do 10 dni.

3.Historia się powtarza

Teoria Dowa mówi, formacje cenowe będą powtarzać się w przyszłości, ponieważ inwestorzy będą w podobny sposób reagować podobnie do tego jak reagowali w przeszłości.

Gdzie i jak używa się analizy technicznej?

Analiza techniczna może być używana zarówno w krótko jak i długoterminowych strategiach inwestycyjnych.

Na przykład inwestorzy długoterminowy mogą używać pewnych wskaźników analizy technicznej, żeby zdecydować, w którym momencie dokupywać pakiety akcji do swoich portfeli.

Z drugiej strony inwestorzy krótkoterminowy mogą również za pomocą wskaźników analizy technicznej znajdywać okazje do wejścia na rynek w celu szybkiego zgarnięcia zysku.

Poprawne zidentyfikowanie momentu wejścia i wyjścia z rynku często przesądza czy dana transakcja zakończy się zyskiem czy stratą. Analiza techniczna pozwala zminimalizować te ryzyko.

Podsumowując analiza techniczna może być używana prawie na każdym rynku. Jedyne co jest potrzebne to ceny, wykres oraz dostęp do wskaźników. Nie ważne czy inwestujesz na akcjach, indeksach, Forex czy też krypto walutach. Analiza techniczna zadziała wszędzie.

Analiza Techniczna a Analiza Fundamentalna

Jest spora różnica pomiędzy analizą techniczną a analizą fundamentalną.

Przede wszystkim analiza fundamentalna nie będzie analizować ruch cenowych, ale skupi się na czynnikach wewnętrznych i zewnętrznych. Analizując czynniki wewnętrzne będzie patrzeć na to jak wygląda sytuacja finansowa, zyski, zobowiązania itp. Analizując czynniki skupi się na ogólnej sytuacji danego sektora gospodarki.

Analityk posługujący się analizą fundamentalną zbierze wszystkie dostępne mu informacje i wyliczy, ile na przykład jakaś spółka jest warta. Przypisze spółce konkretną wartość, która jego zdaniem jest sprawiedliwą ceną rynkową. Jeżeli obecna cena na rynku jest niższa niż wyznaczona wartość będzie rekomendował jej kupno, jeżeli cena rynkowa jest wyższa od tej wyznaczonej za pomocą analizy fundamentalnej jest niższa będzie rekomendował sprzedaż

analiza techniczna vs analiza fundamentalna
Porównanie Analizy Technicznej i Fundamentalnej

Załóżmy, że mamy do czynienia z dwoma analitykami, którzy przyglądają się akcjom firmy Coca-Cola.

Analityk fundamentalny zanalizuje najnowsze wyniki finansowe, sektor gospodarki w którym działa Coca-Cola oraz ogólna sytuację gospodarczą. Po takiej analizie poda swoją wycenę. Poda konkretną liczbę ile powinny akcje Coca Coli kosztować.

W tym samym czasie analityk, które posługuje się analizą techniczną zupełnie zignoruje wszystkie powyższe dane. Skupi się on tylko na wykresie świecowym akcji Coca-Cola. Użyje wskaźników analizy technicznej, zidentyfikuje formacje analizy technicznych. Na podstawie tego wypowie się, w którym kierunku będzie poruszał się kurs akcji Coca-Cola. Na tej podstawie podejmie konkretne decyzje inwestycyjne.

Na pierwszy rzut oka analiza techniczna może wydawać się dużo prostszym narzędziem, bo przecież wystarczy tylko popatrzeć na wykres i wskaźniki i już można inwestować. Nic bardziej mylnego.  Porządnie zrobiona analiza techniczna będzie poparta wyznaczeniem konkretnej strategii, która została przetestowana na danych historycznych a budowanie takich modeli już nie jest tak proste, jak tylko patrzenie na wykresy.

W realnym świecie raczej nikt nie posługuje się tylko jednym typem analizy. Używa się kombinacji dwóch podejść. Na przykład używa się analizy fundamentalnej do określenia wartości akcji a analizy technicznej do wyznaczenia konkretnego momentu/ceny wejścia na rynek.

O tym jak można wyznaczyć taki punkt wejścia przeczytasz we wpisie: „7 technicznych sposobów na to jak kupić akcje na giełdzie”

Ograniczenia Analizy Technicznej

Pomimo, że analiza techniczna jest powszechnie stosowana ma swoje ograniczenia.

1.Analiza techniczna jest subiektywna

Nawet jeżeli jakiś wskaźnik wygeneruje sygnał może być różnie zinterpretowany przez różnych inwestorów.

2.Może być samospełniającą się przepowiednią

Jeżeli wystarczająco dużo ludzi zobaczy na wykresie to samo to wszyscy będą grali dokładnie pod taki sam scenariusz.

3.Nie jest w pełni dokładna

Zawsze są wyjątki od reguł, które niosą za sobą duże ryzyko. Nagłe szybkie zmiany cen mogą doprowadzać do paniki na rynku.

4.Kompletnie ignoruje fundamenty

Ponieważ analiza techniczna kompletnie pomija wszystkie czynniki fundamentalne pokazuje nam nie do końca kompletne spojrzenie na rynek. Tak to prawda potrafi pomóc nam w wybraniu punktów wejścia i wyjścia z rynku, ale wszystkie doniesienia prasowe lub raporty firm będą wprowadzać nieoczekiwaną zmienność.

Dodaj komentarz