analiza fundamentalna podstawy

Analiza Fundamentalna Podstawy

Autor: Szymon
Opublikowany:

Analiza fundamentalna kompletnie ignoruje aktualną cenę na giełdzie. Zamiast analizy aktualnej ceny, jak ma to miejsce w przypadku analizy technicznej, analiza fundamentalna ma zadanie zidentyfikować walory, które są przewartościowane lub niedowartościowane. Poprzez analizę czynników ekonomicznych i finansowych jest w stanie wyznaczyć konkretną wartość danego waloru w chwili obecnej i przyszłości. Jeśli zastanawialiście się na jakiej podstawie wyznaczane są rekomendacje giełdowe takie jak, kup, sprzedaj lub trzymaj, to ten artykuł i analiza fundamentalna jest dla Was.


Po przeczytaniu tego wpisu poznasz podstawy analizy fundamentalnej i sposoby jej wykorzystywania w inwestowaniu na giełdzie. Zapraszam.


Co to jest Analiza Fundamentalna?

Analiza fundamentalna jest metodą za pomocą, której analitycy są w stanie określić wartość wewnętrzną danego waloru. Uproszczając wartość wewnętrza można nazwać po prostu ceną, do której powinny dążyć notowania na giełdzie.


W takich analizach analitycy skupiają się na tzw. “fundamentach”, co w konsekwencji prowadzi do wyznaczenie wartości wewnętrznej.


Czynniki fundamentalne można podzielić na dwie kategorie:


Pierwszą z nich są czynniki makroekonomiczne, które obejmują analizę sytuacji gospodarczej w kraju, sytuację w danych sektorze przemysłu, konkurencyjność rynku oraz politykę międzynarodową.


Drugą grupą są czynniki mikroekonomiczne. W ich przypadku analizuje się podaż, popyt, sytuację na rynku pracy, koszty produkcji itp.


Analizę fundamentalną można stosować na wielu rynkach: akcyjnym, Forex, surowców. Ze względu na wprowadzający charakter tego wpisu dziś skupię się głównie na rynku akcyjnym.

Dlaczego analiza fundamentalna jest ważna?

Analiza fundamentalna jest ważna, ponieważ dostarcza inwestorom informacji o wartości wewnętrznej firmy skupiając się na fundamentach a nie obecnej cenie na rynku. Taka wiedza i spojrzenie na spółkę z zupełnie innej perspektywy może pomóc podjąć decyzję czy otworzyć, czy zamknąć pozycję.


Wartość wewnętrzna określa rzeczywistą wartość akcji a nie jak w przypadku analizy technicznej analizuje aktualną cenę rynkową. Na przykład jeżeli analiza fundamentalna pokaże, że cena akcji na giełdzie jest zawyżona, może ale nie musi to spowodować gwałtowny spadek kursu w przyszłości.
Podobnie jeśli po wykonaniu analizy fundamentalnej widzimy, że akcje są niedowartościowane może to dać nam szansę kupna tych akcji taniej, zanim szeroki rynek zauważy ten potencjał, przyglądając się tylko i wyłącznie analizie technicznej.


Żeby ustalić czy czy akcje są aktualnie wyceniane na giełdzie powyżej lub poniżej ich wartości wewnętrznej trzeba wykonać kompleksową analizę spółki biorąc po lupę ich sprawozdanie finansowe, zespół zarządzający oraz sektor w którym działają.


Co jest podstawą analizy fundamentalnej?

Analiza fundamentalna zwraca uwagę na wiele czynników, które oddzielają jedną spółkę od drugiej w danym sektorze, umożliwiając przy tym inwestorom ocenę tego, co dana spółka robi lepiej od innych. Na przykład spółki z jednego sektora mogą być do siebie bardzo podobne w sposobie prowadzenia biznesu ale może jedna z firm ma lepszy zarząd, który potrafi lepiej prowadzić interesy? Jeżeli rzeczywiście tak jest, ktoś kto dokonuje analizy fundamentalną będzie zwracał uwagę na takie rzeczy jak na przykład wykształcenie czy doświadcznie każdego dyrektora albo czy jakie są ich znaczące sukcesy lub porażki.

Inne czynniki analizy fundamentalnej to sytuacja finansowa spółki. W szczególności warto zwrócić raporty roczne. Poniżej zamieszczam przykład takiego zestawienia.


Analityk fundamentalny wykorzystuje tego typu dane do oceny w jaki sposób spółka prowadzi swoje interesy. Wnikliwa analiza finansowa pomagać mu będzie w podejmowaniu decyzji w sprawie potencjalnego otwierania lub zamykania pozycji na giełdzie.


Analiza fundamentalna najlepiej sprawdza się gdy analizujemy wiele czynników mikro i makro ekonomicznych. Dzieje się tak ponieważ w przeciwieństwie do analizy technicznej, która skupia się tylko na analizie ilościowej analiza fundamentalna patrzy szerzej również na dane jakościowe. Z pomocą tych wszystkich informacji ocenia rentowność firmy.


Jak używać analizy fundamentalnej?


Jak już wspominałem wyżej analiza fundamentalna może być ilościowa lub jakościowa. Dzięki temu można ją wykorzystywać do analiz sektora, branży, konkretnej spółki lub całego rynku na przykład giełdy jakiegoś kraju.


Ilościowa analiza fundamentalna analizuje rentowność spółki pod względem atrakcyjności inwestycji. Analizuje rachunek zysków i strat spółki pod kątem przepływów pieniężnych.


Ilościowa analiza fundamentalna skupia się na analizie czynników otaczających daną spółkę. Zadaniem analizy jakościowej jest określenie czynników, które wpływają na jakość spółki. Najprostszymi przykładami są takie rzeczy jak rozpoznawalność marki, zarząd spółki, satysfakcja klientów.


Dzięki temu, że analiza fundamentalna podchodzi do zagadnienia zarówno ze strony ilościowej i jakościowej daje jej przewagę. Inwestorzy korzystający z wyników analizy fundamentalnej mogą opierać swoje decyzje nie tylko na podstawie danych liczbowych, które czasem nie do końca oddają pełen obraz potencjału spółki. Żeby nie być gołosłownym przytoczę kilka przykładów. Weźmy na przykład akcje firmy Amazon, które drożeją od wielu lat. Jeżeli spojrzycie w ich bilans finansowy to trudno wytłumaczyć ten wzrost bo spółka przez wiele lat nie zarabiała pieniędzy. Podobnie było z debiutami Facebooka i Twitter na giełdzie. Inwestorzy rzucili się na ich akcje. Prawda jest taka, że w momencie debiutów giełdowych te spółki przynosiły straty.


Powyższe przykłady doskonale pokazują, że warto przyglądać się czynnikom jakościowym, które mogą nam pokazać to, co jest w niektórych spółkach szczególne, niespotykanie gdzieś indziej.


Analiza Fundamentalna a Analiza Techniczna

Analiza techniczna skupia się na analizie historycznych ruchów cen. Analizując wykresy wykorzystuje schematy i na tej podstawie stara się przewidzieć przyszłe ruchy cen i aktywów.


Analiza techniczna w dużej mierze opiera się na formacjach rysowanych przez wykres oraz średnich kroczących. W rezultacie każdy, kto chce biegle posługiwać się analizą techniczną, musi nauczyć się poprawnie rozpoznawać formacje na wykresach i je interpretować. Dzięki temu będzie w stanie przewidywać ruchy cen spółek w przyszłości.


Po drugiej stronie mamy analizę fundamentalną. Wymaga ona zdecydowanie mniej specjalistycznej wiedzy o wykresach, formacjach oraz wskaźnikach. Zamiast tego trzeba posiąść wiedzę na temat rynku, sektora oraz nauczyć się analizowania sprawozdań finansowych, interpretowania doniesień prasowych lub zmian w kierownictwie spółki.

analiza techniczna vs analiza fundamentalna


Analiza Fundamentalna podsumowanie


Podsumowując, analiza fundamentalna patrzy na rynek, spółki szerzej. Stara się zrozumieć nie tylko liczby ale również inne czynniki, które wpływają na rynek. Można powiedzieć, że analiza fundamentalna to badanie wpływu jaki mają ludzie na rynki finansowe. Dzięki analizie fundamentalnej dowiemy się jak ich decyzje i ich zdolności przywódcze mogą wpływać na wzrost lub spadek wartości akcji.

Dodaj komentarz